Välkommen till vår Seniorgrupp!

Inom Sundbybergs IK lägger vi stor vikt vid att kunna erbjuda skidverksamhet för alla åldrar och ambitionsnivåer. Seniorgruppen är tänkt att samla all denna mångfald av aktiviteter som klubben ordnar utöver det som hanteras inom barn och ungdom och elit. Vår förhoppning är att du skall känna dig välkommen oavsett om du nyfiken på att förbättra din skidteknik, vill träna tillsammans med likasinnade, kanske åka Vasaloppet för första gången eller är ambitiös senior/veteran med höga förväntningar inför vinterns tävlingar.

Seniorverksamheten syftar till att bidra till medlemmarnas utveckling genom att erbjuda skidanpassad träning och material- och träningsinformation. Detaljerad plan för verksamheten görs inför varje säsong. För mer information om träning och för övriga aktiviteter i seniorgruppen, se separata avsnitt här på hemsidan.

Seniorverksamhetens medlemmar

Medlemsavgiften i SIK Skidor ger medlemmar följande fördelar:

Klubbtillhörighet (krav för t.ex. Vasaloppet) och träningsgemenskap
Möjlighet att delta i seniorverksamhetens tränarledda träningar
Möjlighet att delta i seniorverksamhetens träningsläger
Möjlighet att representera klubben på tävlingar
Försäkring inför tävlingar och träningar
Startavgifter till DM i Stockholm och Masters-SM betalda
Köpa klubbkläder (träning och tävling) till klubbpris
Tillgång till dusch och ombytesmöjligheter i Motionsgården i Ursvik, samt möjlighet att utan kostnad använda styrketräningslokalen i Motionsgården i Ursvik.
Möjlighet att låna möteslokal i Motionsgården utan kostnad
Tillhöra en anrik klubb som aktivt arbetar för bättre träningsmiljöer för längdåkare i Sundbyberg och Stockholmsregionen, som bevakar tävlingsförutsättningar för motionärer och som arbetar för en utveckling av längdåkningen i Stockholm samt i Sverige i stort.
Ideellt engagemang

Klubben är en förening vilket innebär att allt som görs i klubben bygger på medlemmarnas engagemang. Det är medlemmarna som skapar klubben genom sitt engagemang. Det är tack vare våra medlemmars engagemang som vi idag har en mycket välfungerande klubb som kan bedriva många olika engagemang. I klubben är det följande engagemang som förutsätter medlemmarnas deltagande:

Bemanning av motionsgården under vår och höst (Seniorgruppens ansvar)
Konstsnöspåret (Barn- och Ungdomsgruppen i första hand men även seniorer vid behov)
Samtliga av våra egna tävlingar (t.ex. Tjejskidan och Norrskidan)
Träningar och läger för samtliga grupper (seniorgruppen ansvarar själva för sitt läger)
Kommunikation, webb, sociala medier (seniorgruppens styrelserepresentant ansvarar för att information för seniorgruppen sprids och hålls uppdaterad)
Styrelsearbete (seniorgruppen har en representant i styrelsen)
Styrelserepresentation i Motionsgården (Ordförande är representant för tillfället)
Seniorgruppens ansvar att bemanna Ursviks Motionsgård (1 ggr/medlem/år) innebär ett ekonomiskt bidrag till klubben från kommunen. Dessutom erbjuder kommunen oss att dela på ev. överskott som genereras i motionsgården tack vare försäljning av kaffe och kakor och uthyrning av lokaler.

Vi får därmed gratis tillgång till en klubblokal, tillgång till gym och gymnastiksal samt förråd (förråd kommer under 2017 övriga klubbar behöva betala för till kommunen). Detta minskar klubbens kostnadsmassa, pengar som vi annars skulle behöva dra in på annat håll.

Vi får ofta frågan från seniorer om varför det är dyrare att vara medlem i Sundybergs IK Skidor än andra längdklubbar i Stockholm. Anledningen är att vi tillhör Sundbybergs IK, en moderklubb, där vi är en av 11 klubbar som är medlemmar. Det vi betalar till moderklubben får vi tillbaka genom att de sköter vår ekonomiadministration och vårt medlemsregister och administrerar medlemsavgifter vilket är en tung arbetsbelastning. Fördelen är kopplingen mot Idrottonline som gör det enkelt när vi anmäler oss till tävlingar som kräver ett 100 % uppdaterat medlemsregister. Genom vår moderklubb har vi också möjlighet att påverka anläggningarna i kommunen genom det som kallas Idrottsalliansen. En sammanslagning av 5 huvudklubbar (SIK är 1) i kommunen som politikerna väljer att samarbeta med. En påverkan som annars skulle vara kräva mer engagemang från klubbens medlemmar.

Vi uppdaterar och kompletterar hemsidan kontinuerligt med aktiviteter och information och håll även koll på senaste nytt via kalendern och klubbens Facebook-sida ”Sundbybergs IK Skidor”. Skulle du vilja engagera dig mer för seniorerna i klubben, kontakta Martin Höglund som är seniorgruppens representant i SIK Skidors styrelse.

Kontaktperson SIK Skidor Senior

Martin Höglund