Hemmaläger – ”Den hållbara idrottaren”

Hemmaläger – ”Den hållbara idrottaren”

Balans i livet är nyckeln till välmående och i förlängningen goda prestationer oavsett målsättning. Träning, återhämtning, kostintag, & sömn behöver avvägas väl i förhållande till varandra för att idrottandet ska vara hållbart. Nyligen genomförde vi ett hemmaläger...