Tävling för seniorer

Här nedan följer information för dig som är medlem i klubben och deltar i seniorverksamheten (motionärer/veteraner) och önskar tävla för Sundbybergs IK Skidor. Informationen beskriver vad som gäller för att skidsektionen ska betala startavgifter, hur du anmäler dig till tävlingar samt ev. ersättning för startavgifter.

OBS! Styrelsen för SIK skidor antog den 17 maj 2017 nya regler för ersättning för startavgifter till seniorer. Bakgrunden till förändringen är att ersättning för startavgifter varit knutna till resultatkrav som enbart ett litet fåtal av klubbens medlemmar når, eller har ambitionen att nå. Seniorsektionen och styrelsen tycker att dessa pengar kan användas på ett bättre sätt så att de kommer fler medlemmar till gagn. Följande regler gäller fr.om. 17/5 2017.

De tävlingar där återbetalning av startavgift är aktuell är; DM för Stockholm och Masters-SM för rullskidor och skidor
Grundkrav för att skidsektionen ska betala startavgifter:

Du ska ha betalt medlemsavgiften
Du ska vara en ”aktiv medlem”, det vill säga antingen;
sitta i Motionsgården enligt instruktioner (avser seniorer) från senioransvarig i styrelsen en gång/år, eller
ställa upp som funktionär eller motsvarande vid tävlingar eller andra tillfällen minst två gånger/år.
Du ska åka i klubbdräkt och klubbmössa
Rutiner

Du anmäler och betalar själv in anmälningsavgiften till respektive tävling. För vissa tävlingar ska anmälan göras via Skidförbundets tävlingskalender. För sådana anmälningar krävs en klubbkod. Koden och ytterligare instruktioner får du genom att kontakta Martin Höglund, minst en vecka innan anmälan.

Ersättning får du sedan mot redovisade kvitton och utskrivna resultatlistor i slutet av skidsäsongen. Dock senast 1/5.