Webbplats och policies

Följande personer ansvarar för innehåll på webbplatsen sikskidor.se:

Barn & ungdom: Henrik Ahnbrink
Elit: Henrik Ahnbrink
Senior: Martin Höglund
All övrig information: Annika Svensson

Följande person ansvarar för innehåll på vår systersajt www.tjejskidan.se:
Annika Svensson

Frågor angående webbplatserna kontakta vår webbansvarige, Göran Ingman:
goran.ingman@gmail.com